Formularz Zgłoszeniowy – Turniej Futbolu Stołowego

Nazwa Drużyny:*
Nazwa reprezentowanej firmy:*
Adres:*
Logotyp*

Logotyp zostanie wykorzystany w materiałach marketingowych Mistrzostw IT. 

Opłata wpisowa - darowizna dla wychowanków Fundacji:

Wpisowe jest darowizną na organizację wakacji dla wychowanków placówek wsparcia dziennego prowadzonych przez Fundację Szczęśliwe Dzieciństwo. Darowiznę prosimy przekazać na konto Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo:

Alior Bank Spółka Akcyjna Oddział w Lublinie
ul. Krakowskie Przedmieście 68, 20-076 Lublin
nr konta: 64 2490 0005 0000 4600 4352 0652
Tytuł: Darowizna na wakacje dla wychowanków - Mistrzostwa IT

Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo
ul. Jezuicka 4/9
20-113, Lublin

Proszę załączyć podpisaną umowę darowizny lub potwierdzenie przelewu. 

Skan umowy lub potwierdzenie przelewu:*

Kontakt i pomoc odnośnie do formalności związanych z darowizną:
Marcin Czakon, tel. 81 745 71 62, marcin@fsd.lublin.pl

Skład reprezentacji:
Kapitan drużyny:*
E-mail kapitana:*
1 kapitan (powtórz):*
2 zawodnik:*
3 zawodnik:*
4 zawodnik:*
5 zawodnik:*
6 zawodnik:*
7 zawodnik:*
8 zawodnik:*
9 zawodnik:*
10 zawodnik:*
11 zawodnik:*
12 zawodnik:*